Miksi Active Learning Alliance?

Active Learning Alliance on luotu vastaamaan asiakkaan digitalisoituvan oppimisympäristön muuttuvia tarpeita. Yhdessä asiakkaan sekä Alliance-toimittajien kanssa suunniteltuun toimivaanoppimisympäristöön valitaan tuotteet ja ratkaisut välttäen toimittaja- tai teknologiasidonnaisuuksia. On tunnistettu tosiasia, että ”lukitut” tuotteistukset sekä puhtaasti tuotteen ehdoilla johdettu kehitys ei tuota haluttua lopputulosta. Tuotteiden ja palveluiden tulee tukea, ei johtaa opetuksen muutosta.

Mikä on Active Learning Alliance?

Olemme ryhmä opetusalan yrityksiä, joita yhdistää intohimo opetuksen kehittämiseen. Jäsenet oppivat paitsi toisiltaan,  myös asiakkailta sekä opetusmaailman yhteisöiltä.  Yhteisöjen on mahdollisuus liittyä jäseneksi ja aloittaa vuorokeskustelu.

Active Learning Alliance –ryhmän toiminta perustuu arvoihin ja hyötyyn, ei sopimuksiin. Jäsenyritysten ei ole tarkoitus tuottaa kaikille kaikkea, vaan tuottaa toimiva ja kehittyvä perusympäristö, johon voidaan liittää vapaasti tuotteita sekä ratkaisuja, opetusta tukemaan.

Mitä hyötyä Active Learning Alliance tuottaa?

Active Learning Alliance yhdistää oppimisympäristön eri osakokonaisuudet: laitteet, kalusteet ja oppisisällöt. Tälloin voidaan hyödyntää ja tunnistaa säästöt, toiminnan tavoite sekä kehittää ja johtaa muutosta. Valmista ratkaisua ei ole, vaan oppitilojen ja teknologian tulee olla joustavia ja vastata muutoksiin teknologian kehittyessä nopeasti.

Active Learning Alliance tuottaa tietoa sekä jakaa sitä. Seitsemälle paikkakunnalle perustetut Learning Lab -konseptit toimivat kehitysalustoina ja mikä parasta, tilat ovat sovittaessa myös asiakkaiden käytössä. Active Learning Alliancen kautta saadaan käyttöön osaamista, joka muilla tavoilla olisi miltei mahdotonta.

Yhdessä olemme enemmän!

Jäsenyritykset: