Kurittulan koulu Maskussa on kolmisarjainen alakoulu jossa on paljon yhdistettäviä opetustiloja ja monikäyttöinen salikokonaisuus.

Kurittulassa on useita Noppa-opetustilojen ryhmiä jossa 4 tai 5 oppitilaa voidaan yhdistää yhdeksi isoksi tilaksi. Kuva ja ääni on matrisoitu siten että tilojen sähköinen oppimateriaali voidaan näyttää halutusti yhdessä tai useammassa näytössä. Halutessaan matriisilla voidaan yhdistää koko koulu yhdeksi mediateekiksi.

Ruokasali muuntuu näyttämöksi ja joskus kunnanvaltuuston kokoussaliksi. Tila voidaan yhdistää myös liikuntasalin kanssa. Liikuntasali toimii isompana juhlasalina jossa on laadukas äänentoisto. Salien äänen on virittänyt soimaan Akun Tehdas.

Aistiihuoneessa saadaan rakennettua erilaisia tunnelmia esiintymisvalojen,ympärisäteilevän äänen, lattiaprojektion, savun, tuoksujen, tärinän ja tuulen avulla.