Kosketusnäytöt ja näytöt

Näyttöjä käytetään yhä laajemmin osana esitystekniikkaa ja tiedon välityksessä. Näytöt ovat usein suurin yksittäinen kustannus kokonaisuudesta ja tärkeä osa kokonaisuutta ja toimivuutta. Oikeaa näyttöä valittaessa tulee ottaa huomioon monia asioita. Kestävyys, valoteho, eri palveluiden liitettävyys, asennus ja äänen laatu. Kosketusnäyttöjen ja neuvottelutilojen näyttöjen osalta on vaikuttavia asioita vielä enemmän kuten liitettävyys, ohjelmistot, tallennus ja ylipäänsä käyttökokemus käyttötarpeeseen. Lisäksi kaikkia näyttöjä tulee usein pystyä ylläpitämään etänä. Myös takuuehdot vaihtelevat paljon eri tuotteiden välillä. 


Edutukun asiantuntijoilla on laaja kokemus eri valmistajien eri malleista joten tarvekartoituksen jälkeen osaamme suositella oikeita tuotteita. 

InfoTV -ratkaisut

Tietoa on tarve toimittaa rakennuksissa ja niiden ulkopuolella jatkuvasti lisää. Usein rakennusten käyttäjät ja käyttötarkoitus vaihtelee suuresti riippuen ajasta ja päivästä. Kaikille tiloille haetaan suurta käyttöastetta ja käytön helppoutta. Tähän tarkoitukseen infoTV -ratkaisu on helppo ja käytännöllinen keino toimittaa ajantasainen tietoa aina tilanteen mukaan. Lisäksi infoTV -järjestelmät luovat turvallisuutta monin eri tavoin. InfoTV järjestelmä on kokonaisuus johon sisältää yleisimmin näytöt, laite joka toimittaa sisällön näyttöön ja ohjelmisto jolla sisältöä ylläpidetään. Nämä kaikki tulee sopia yhteen ja valinnassa tulee huomioida käyttötarve ja huolehtia siitä, että sisältöä pystytään tuottamaan helposti vaikkapa useiden eri henkilöiden toimesta. 


Edutukun asiantuntijat kartoittavat tarpeen ja suosittelevat juuri kyseessä olevaan käyttötarpeeseen toimivaa kokonaisuutta aina asennuksesta, käyttöönottoon ja koulutukseen. 

Äänentoisto

Äänentoistoon on alettu kiinnittämään huomiota yhä enemmän koska videoiden ja äänitteiden käyttö on lisääntynyt. Lisäksi verkkoneuvottelut on lisääntynyt ja lisääntyy yhä edelleen. Opetuksessa ääni ja äänen selkeys on erittäin tärkeää jo oppimisen tasa-arvon kannalta. Usein näyttöjen omat kaiuttimet ovat suunnattu taakse joten ääni kuuluu selkeiten näytön lähellä oleville ja kauempana oleville ääni puuroutuu. Tämä ei ole niin kriittinen musiikin suhteen mutta puheen omaksuminen heikkenee jos joutuu pinnistelemään äänen selkeyden suhteen. Hyvin usein siis käytetään irrallisia aktiivikauittimia joiden äänenpaine ja selkeys tuottaa hyvän musiikillisen kokemuksen lisäksi myös selkeän puheen. Sivuilla olevan kaiuttimet ovat helppo asentaa ja suunnata, lisäksi ne eivät ole tiellä, eikä niiden paikkaa tarvitse muuttaa vaikka näytön paikkaa vaihdettaisiin.

Edutukun asiantuntijat ovat suunnitelleet lukuisia kohteita toimimaan niin, että äänimaailma on rikas ja tuottaa jopa wow-elämyksen mutta ennen kaikkea ääni on parempaa oppimista ja asioiden ymmärtämistä varten.

Projektorit ja valkokankaat

Projektorit alkaa häviämään tiloista ja näytöt korvaavat ne. Syitä on useita. Näyttöjen parempi liikuteltavuus, kestävyys, valoteho, hinta ja asennuspaikkojen valinnan laajuus liikuteltavuuden johdosta. Projektoreita käytetään pääasiassa silloin kun halutaan suurta kuvaa ja videoseinä tai led-seinä on liian kallis tai ei sovi asennuspaikkaan. Oppi- ja neuvottelutiloissa projektorien suurimpia haasteita on ääni, matala valoteho, kiinteän asennuksen tarve ja näytön projisoinnin tarvitsema tila.

Edutukun asiantuntijat osaavat vastata sopiiko projektori juuri Teidän käyttökohteeseen ja tarpeeseen.

Langaton kuvan peilaus

Langattomuus on käyttäkelpoinen keino liittää laite esimerkiksi näyttöön silloin kun ei tarvita parasta kuvaa ja ääntä, sekä ollaan valmiita tinkimään toiminnan luotettavuudesta. Langattomuuden toiminnan perusedellytys on hyvä tekninen suunnittelu joka pohjautuu käyttäjien tarpeisiin ja ympäristöön. Edutukun suunnittelu lähtee langattomuudessa aina asiakkaan tarpeista eli mitä halutaan tehdä ja ympäristöstä missä langattomuutta käytetään. Kuvassa käytetään tablettia dokumenttikamerana ja se on yksi yleisimmistä käyttätarpeista joka on myös teknisesti helppo saada toimimaan edullisesti. Jos käyttötarpeita lisätään paljon tulee eteen usein tilanne jossa joudutaan tekemään melko arvokkaita hankintoja ja lisäämään ylläpitoa. Tämä johtuu siitä, että eri valmistajien laitteita varten tarvitaan erityyppisiä liitäntärajapintoja eli hankittavaksi tulee usein lisälaitteita ja kuten aina lisälaitteet lisäävät ylläpitoa jotta yhteensopivuus säilyy myös tulevissa ohjelmaversiossa.

Edutukun asiantuntijoille eri langattomuuden käyttötarpeet ja keinot luoda mahdollisuudet ovat hyvin tuttuja. Voimme keskustella esimerkkien avulla joita pääsee myös testaamaan.

Dokumenttikamera

”Dokkari” on opettajan luottotyökalu joka muuttaa sähköiseksi sisällöksi kaikenlaisen painetun materiaalin sekä esineet. Kameroita on pieniä ja näppäriä, liikuteltavia ja langattomia kuin myös suurempia pöytäratkaisuja. Omaan käyttötarpeeseensa löytyy myös kattoon asennettavat jotka poimivat suuremman alueen kuvaan kerralla mm. taideaineissa ja kotitalousopetuksessa.

Edutukulla on laaja kokemus eri valmistajien eri malleista joten tarvekartoituksen jälkeen osaamme suositella oikeita tuotteita.